• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Сторінка правовиховного захисту

/Files/images/domsovetof.ru.jpgЗ метою створення умов для формування та виявлення в соціальному просторі сталої, безпечної відповідальної поведінки дітей, на основі сформованості превентивного світогляду, імунітету, здатності до супротиву щодо негативних впливів соціального середовища, керуючись Законами України «Про освіту» (ст.. 56), «Про загальну середню освіту» ( ст.. 5), наказу управління освіти Луцької міської ради № 454-од від 30 серпня 2011 року у Луцькій ЗОШ № 3 було розроблено і затверджено структуру та план роботи на 2015-2016 н.р. щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності, профілактики правопорушень, злочинів та проявів насилля серед учнівської молоді, попередження та розповсюдження і вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, запобігання поширенню ВІЛ інфекцій/СНІДу.

Педагогічний колектив працює над вирішенням таких проблемних питань з правовиховної роботи:

1. Середній рівень вираженості вад особистісного розвитку: імпульсивність, агресивність, невпевненість, естетична нечутливість.

2. Низький рівень розвитку ціннісних орієнтацій за основними видами діяльності у х/о (0.32), н/п (0.3), с/к (0.34), г/к (0.33), н/г (0.37), а саме у класах 5-Б, 5-В, 8-А, 10-Б класах.

3. Низький рівень інтеграції класних колективів: 5-В, 10-Б; наявність:

- відторгнутих 5-Б, 5-В, 7-А класах;

- ізольованих 5-А, 5-Б, 10-Б, 7-Б класах;

- зони ризику 7-В, 8-А класах.

4. Низький рівень сформованості ціннісних пріоритетів учнів.

МЕТОЮ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ

ШКОЛИ Є:

- створення умов для формування та виявлення в соціальному просторі сталої, безпечної, відповідальної поведінки дітей, на основі сформованості превентивного світогляду, імунітету, здатності до супротиву щодо негативних впливів соціального середовища.

Враховуючи результати діагностики було визначено завдання з правовиховної роботи на 2015-2016 н.р.

- формувати дружній, організований колектив через активізацію форм індивідуального впливу та колективну виховну роботу;

- підвищити соціальний статус учнів зони ризику, ізольованих, відторгнутих через пізнання власного характеру і виховання позитивних якостей особистості;

- стимулювати розвиток ціннісних орієнтацій у х/о, н/п, е/к, г/к, к/г діяльності шляхом залучення учнів до соціально-значущої діяльності; формування в них – вміння спілкуватися;

- виховувати високі моральні переконання на основі загальнолюдських цінностей, норм етики, прилучати до скарбів української народної творчості;

- формувати правовий світогляд підлітків, набувати необхідні уміння і навички безпечної поведінки.

Соціально-психологічною службою школи було проведено семінари-практикуми, тренінги для класних керівників та педагогів з проблем формування учнівського колективу, підвищення соціального статусу учнів; вміння спілкуватися, профілактики шкідливих звичок та формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя (за програмою «Рівний-рівному», «Майбутнє починається сьогодні»); попередження агресивної поведінки у дітей підліткового віку, розвитку творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку, рівня педагогічної майстерності вчителя, використання інтерактивних методів роботи, беруть участь у психолого-педагогічних консиліумах (адаптація учнів 5-х класів до навчання в середній школі, психологічна адаптація учнів 10-х класів), роботі методичної та педагогічної рад школи, засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, атестаційній комісії, міських семінарах, які проводяться на базі школи, забезпечують психологічну просвіту батьків.

Практичний психолог Усова О.Г. на належному рівні здійснює психологічний супровід дослідно-експериментальної роботи, що проводиться на базі навчального закладу з теми «Формування інтелектуально-пізнавальної компетентності учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу».

Соціально-психологічна служба забезпечує супровід школярів на усіх вікових етапах, ефективно використовується комп’ютерна діагностична програма «Універсал» (В.О. Киричука), яка дає можливість прогнозувати і проектувати розвиток окремих учнів та учнівських колективів на основі врахування проблем та потенційних можливостей учасників навчально-виховного процесу. Здійснюються моніторингові дослідження по рівню готовності та адаптації першокласників до навчання в школі, при переході школярів з початкової школи в середню та старшу школи, які завершуються проведенням психолого-педагогічних консиліумів, наданням консультацій, виробленням пропозицій і рекомендацій щодо запобігання наслідків виявлених проблем. З метою відслідковування результатів роботи вчителів над проблемним питанням школи «Підвищення рівня пізнавальної активності учнів через удосконалення мотиваційної сфери» вивчається структура навчальної мотивації та інтелектуальний розвиток учнів.

Належним чином здійснюється соціальний захист учнів навчального закладу (складено соціальний паспорт школи, проведено вивчення умов проживання дітей в сім’ях пільгових та інших категорій, оформлено акти, зібрано необхідні довідки, готуються подання у відповідні служби щодо допомоги у вирішенні проблем сімей, що знаходяться у кризових ситуаціях).

Вивчається рівень вихованості учнів,забезпечення прав і свобод школярів, виявляються учні з порушеннями поведінки, вадами особистісного розвитку, схильні до шкідливих звичок. Кожного року створюється новий банк даних учнів (поновлюється протягом року), які потребують систематичного контролю (в 2014-2015 н.р. 5 дітей перебуває на внутрішкільному обліку і 6 дітей у «групі ризику», є 2 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах (алкогольна залежність батьків, незадовільні умови проживання).

Протягом навчального року працівниками соціально-психологічної служби здійснено соціальний патронаж та складено акти щодо 38 сімей, 12 разів відвідано органи виконавчої влади та громадського самоврядування.

Учням схильним до протиправних дій, шкідливих звичок, пропусків уроків без поважних причин була надана необхідна допомога в організації дозвілля, залучення їх до активних форм роботи, гуртків; здійснювався контроль за відвідуванням школи, а також проводились бесіди на теми: « Норми поведінки в школі » (5-7 кл.) «У години дозвілля» (8-9 кл.), «Шкідливі звички» (9-11 кл.).

Вагоме місце в превентивному вихованні займає співпраця навчального закладу з батьківською громадою. Урізноманітнено проведення правового всеобучу батьків. Особлива увага зверталась на глибоке і всебічне вивчення сімей, в яких виховуються учні, схильні до правопорушень. З цією метою проводились родинні університети «Я виховую так, а ви?»: 8-А, 9-Б, 10-Б класи, «Як формувати морально - естетичні цінності в сім’ї»: 7-А, 8-В класи), міні-конференції «Відповідальність батьків за вихованням дітей» 9-ті класи. Батьківська громада є постійним учасником цільових рейдів, засідань рад профілактики.

Слід відмітити підвищення активності учнівської ради в організації та проведенні правовиховних заходів (тематичні засідання, цільові рейди, фото рейди, випуск інформаційних бюлетенів, випуск правових газет).

Щомісячно проводяться тижні профілактики правопорушень. В організації та проведенні цього тижня беруть участь усі учасники навчально-виховного процесу. Використовуються активні форми роботи.

Удосконалено систему оперативного реагування класних керівників на пропуски без поважних причин. На особливому контролі у дирекції були питання дотримання учнями окремих положень учнівських правил: відвідування школи, дотримання дисципліни, порядку у класних приміщеннях, збереження шкільного майна, зовнішній вигляд учнів школи. З цією метою вищеназвані питання виносились щопонеділка на обговорення на нараду при директору.

У травні 2014 року організували повторення учнями конституційного, кримінального, адміністративного, трудового, сімейного права. Вчителем правознавства Журавською М.В. проведено моніторинг рівня знань з галузей права.

Продовжили навчання лідерів дитячих колективів за програмою МОН України «Рівний-рівному» (9-А, 10-А, 11-Б класи). Організували роботу громадського наркологічного посту, інформаційних груп учнівського самоврядування «Я знаю про шкоду наркотиків все, запитай мене ...», тренінги – моделювання ситуацій «Вмію сказати: НІ» для учнів 7-11 класів; залучили до профілактичних заходів волонтерів Волинського обласного фонду «Преображення».

Причиною проблем з правовиховної роботи є недостатньо ефективна індивідуальна робота класних керівників, відсутня належна превентивна робота початкових класів.

Дані соціометричних досліджень вимагають термінової активізації роботи соціально-психологічної кафедри, методичної служби школи з метою сприяння у вирішенні внутрішньо колективних проблем.

Щомісячно аналізувався стан відвідування учнями навчального закладу: до батьків, які порушують право дітей на освіту, застосували адміністративні заходи впливу. З ним систематично проводиться профілактична, корекційно-виховна робота.

У 2014-2015 навчальному році учнями школи не було скоєно злочинів.

Залишається проблемним питання вироблення в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики, моральної самооцінки, формування правових переконань.

Вікторина!

Для учнів 2- 3 класів була проведена вікторина «Від Маші та Ведмедя» на знання Правил дорожнього руху.

Кiлькiсть переглядiв: 2472

Коментарi

 • Canadalak

  2018-02-19 21:35:26

  Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further write ups thanks once again. [url=http://canadianpharmacyntx.com/]canadian drugstore[/url] canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacies that are legit...

 • PaegodNet

  2018-02-19 21:23:40

  Осетинская выпечка – настоящая кухня, которая очень уважаемая в РФ сегодня. Достаточно ресторанов имеют в индивидуальном меню позиции под названием «Осетинские пироги». В этот момент мы стремимся предложить Вам обратить интерес [url=https://pirogor.ru]осетинские пироги 24 часа доставка в москве[/url] на эту страницу, где вы сможете заказать осетинские пирожки в Москве с доставкой в офис. Все пирожки лепятся вручную пекарями из Осетии, а самое главное – лепятся с душой. Это ключевой ингредиент в составе...

 • Strankiz

  2018-02-19 20:55:30

  Добрый день. Подробная информация об всех странах мира читайте на сайте: http://stranimira.com/...

 • Canadalak

  2018-02-19 20:08:41

  It's really a great and useful piece of info. I'm happy that you just shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing. [url=http://canadianpharmacyntx.com/]canada drug[/url] canadian pharmacy online canadian pharmacies online prescriptions...

 • Canadianblich

  2018-02-19 20:02:35

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates. [url=http://canadianpharmacymsn.com/]northwest pharmacy canada[/url] canada pharmacies northwest...

 • Canadalak

  2018-02-19 18:41:32

  When some one searches for his essential thing, therefore he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over here. [url=http://canadianpharmacyntx.com/]discount canadian pharmacies[/url] canadian drugstore approved canadian online pharmacies...

 • RobertXC

  2018-02-19 18:03:28

  Всем привет!!! Хочу поделиться на мой взгляд информацией которая может заинтересовать от студента до обладателя малого, среднего и крупного бизнеса, а также для тех устал платить за роуминг, кому надоела обдираловка от своего мобильного оператора и т.д. ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО? »> Интернет-телефония по другому (ip-телефония)- это сеть телефонной связи на основе Интернет. В этой сети Ваши звонки не зависят от городских или мобильных телефонных сетей, Вы можете звонить с любого устройства подключенного к сети Интернет, в каком бы городе и стране Вы не находились...

 • LincolnCoige

  2018-02-19 17:24:52

  With time zones it truly is dependent upon where your audience is and who you wish to target. Our hack tool possess the best features on the planet and unlike many different tools which you have to stick to the identical person to get him follow you back, or you've got to earn some points in exchange with some followers which eats a great deal of time. Fantastic posts take time to create, so should you end up frequently forgetting it may be time to create a content calendar. Free [url=http://pagebin...

 • Canadianblich

  2018-02-19 17:13:55

  I was wondering if you ever considered changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better? [url=http://canadianpharmacymsn.com/]canada pharmacies[/url] canadian pharmacy king canadianpharmacy...

 • RichardTak

  2018-02-19 16:09:02

  As some of you pigeon-hole, I was similarly surprised at how kerca.wahl.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/schwanger-gewichtszunahme-rechner-11561.html in be consistent a millstone hurt fiddle can be when reach-me-down periodically from a foreordained expiry to the other of dieting, it also worked in an similarly convoluted vito.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/functie-kraakbeen.html means to prescription with removing inil.richtig.amsterdam/heller-kopf/fett-weg-spritze-vorher-nachher-doppelkinn-07974...