• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Сторінка правовиховного захисту

/Files/images/domsovetof.ru.jpgЗ метою створення умов для формування та виявлення в соціальному просторі сталої, безпечної відповідальної поведінки дітей, на основі сформованості превентивного світогляду, імунітету, здатності до супротиву щодо негативних впливів соціального середовища, керуючись Законами України «Про освіту» (ст.. 56), «Про загальну середню освіту» ( ст.. 5), наказу управління освіти Луцької міської ради № 454-од від 30 серпня 2011 року у Луцькій ЗОШ № 3 було розроблено і затверджено структуру та план роботи на 2015-2016 н.р. щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності, профілактики правопорушень, злочинів та проявів насилля серед учнівської молоді, попередження та розповсюдження і вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, запобігання поширенню ВІЛ інфекцій/СНІДу.

Педагогічний колектив працює над вирішенням таких проблемних питань з правовиховної роботи:

1. Середній рівень вираженості вад особистісного розвитку: імпульсивність, агресивність, невпевненість, естетична нечутливість.

2. Низький рівень розвитку ціннісних орієнтацій за основними видами діяльності у х/о (0.32), н/п (0.3), с/к (0.34), г/к (0.33), н/г (0.37), а саме у класах 5-Б, 5-В, 8-А, 10-Б класах.

3. Низький рівень інтеграції класних колективів: 5-В, 10-Б; наявність:

- відторгнутих 5-Б, 5-В, 7-А класах;

- ізольованих 5-А, 5-Б, 10-Б, 7-Б класах;

- зони ризику 7-В, 8-А класах.

4. Низький рівень сформованості ціннісних пріоритетів учнів.

МЕТОЮ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ

ШКОЛИ Є:

- створення умов для формування та виявлення в соціальному просторі сталої, безпечної, відповідальної поведінки дітей, на основі сформованості превентивного світогляду, імунітету, здатності до супротиву щодо негативних впливів соціального середовища.

Враховуючи результати діагностики було визначено завдання з правовиховної роботи на 2015-2016 н.р.

- формувати дружній, організований колектив через активізацію форм індивідуального впливу та колективну виховну роботу;

- підвищити соціальний статус учнів зони ризику, ізольованих, відторгнутих через пізнання власного характеру і виховання позитивних якостей особистості;

- стимулювати розвиток ціннісних орієнтацій у х/о, н/п, е/к, г/к, к/г діяльності шляхом залучення учнів до соціально-значущої діяльності; формування в них – вміння спілкуватися;

- виховувати високі моральні переконання на основі загальнолюдських цінностей, норм етики, прилучати до скарбів української народної творчості;

- формувати правовий світогляд підлітків, набувати необхідні уміння і навички безпечної поведінки.

Соціально-психологічною службою школи було проведено семінари-практикуми, тренінги для класних керівників та педагогів з проблем формування учнівського колективу, підвищення соціального статусу учнів; вміння спілкуватися, профілактики шкідливих звичок та формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя (за програмою «Рівний-рівному», «Майбутнє починається сьогодні»); попередження агресивної поведінки у дітей підліткового віку, розвитку творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку, рівня педагогічної майстерності вчителя, використання інтерактивних методів роботи, беруть участь у психолого-педагогічних консиліумах (адаптація учнів 5-х класів до навчання в середній школі, психологічна адаптація учнів 10-х класів), роботі методичної та педагогічної рад школи, засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, атестаційній комісії, міських семінарах, які проводяться на базі школи, забезпечують психологічну просвіту батьків.

Практичний психолог Усова О.Г. на належному рівні здійснює психологічний супровід дослідно-експериментальної роботи, що проводиться на базі навчального закладу з теми «Формування інтелектуально-пізнавальної компетентності учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу».

Соціально-психологічна служба забезпечує супровід школярів на усіх вікових етапах, ефективно використовується комп’ютерна діагностична програма «Універсал» (В.О. Киричука), яка дає можливість прогнозувати і проектувати розвиток окремих учнів та учнівських колективів на основі врахування проблем та потенційних можливостей учасників навчально-виховного процесу. Здійснюються моніторингові дослідження по рівню готовності та адаптації першокласників до навчання в школі, при переході школярів з початкової школи в середню та старшу школи, які завершуються проведенням психолого-педагогічних консиліумів, наданням консультацій, виробленням пропозицій і рекомендацій щодо запобігання наслідків виявлених проблем. З метою відслідковування результатів роботи вчителів над проблемним питанням школи «Підвищення рівня пізнавальної активності учнів через удосконалення мотиваційної сфери» вивчається структура навчальної мотивації та інтелектуальний розвиток учнів.

Належним чином здійснюється соціальний захист учнів навчального закладу (складено соціальний паспорт школи, проведено вивчення умов проживання дітей в сім’ях пільгових та інших категорій, оформлено акти, зібрано необхідні довідки, готуються подання у відповідні служби щодо допомоги у вирішенні проблем сімей, що знаходяться у кризових ситуаціях).

Вивчається рівень вихованості учнів,забезпечення прав і свобод школярів, виявляються учні з порушеннями поведінки, вадами особистісного розвитку, схильні до шкідливих звичок. Кожного року створюється новий банк даних учнів (поновлюється протягом року), які потребують систематичного контролю (в 2014-2015 н.р. 5 дітей перебуває на внутрішкільному обліку і 6 дітей у «групі ризику», є 2 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах (алкогольна залежність батьків, незадовільні умови проживання).

Протягом навчального року працівниками соціально-психологічної служби здійснено соціальний патронаж та складено акти щодо 38 сімей, 12 разів відвідано органи виконавчої влади та громадського самоврядування.

Учням схильним до протиправних дій, шкідливих звичок, пропусків уроків без поважних причин була надана необхідна допомога в організації дозвілля, залучення їх до активних форм роботи, гуртків; здійснювався контроль за відвідуванням школи, а також проводились бесіди на теми: « Норми поведінки в школі » (5-7 кл.) «У години дозвілля» (8-9 кл.), «Шкідливі звички» (9-11 кл.).

Вагоме місце в превентивному вихованні займає співпраця навчального закладу з батьківською громадою. Урізноманітнено проведення правового всеобучу батьків. Особлива увага зверталась на глибоке і всебічне вивчення сімей, в яких виховуються учні, схильні до правопорушень. З цією метою проводились родинні університети «Я виховую так, а ви?»: 8-А, 9-Б, 10-Б класи, «Як формувати морально - естетичні цінності в сім’ї»: 7-А, 8-В класи), міні-конференції «Відповідальність батьків за вихованням дітей» 9-ті класи. Батьківська громада є постійним учасником цільових рейдів, засідань рад профілактики.

Слід відмітити підвищення активності учнівської ради в організації та проведенні правовиховних заходів (тематичні засідання, цільові рейди, фото рейди, випуск інформаційних бюлетенів, випуск правових газет).

Щомісячно проводяться тижні профілактики правопорушень. В організації та проведенні цього тижня беруть участь усі учасники навчально-виховного процесу. Використовуються активні форми роботи.

Удосконалено систему оперативного реагування класних керівників на пропуски без поважних причин. На особливому контролі у дирекції були питання дотримання учнями окремих положень учнівських правил: відвідування школи, дотримання дисципліни, порядку у класних приміщеннях, збереження шкільного майна, зовнішній вигляд учнів школи. З цією метою вищеназвані питання виносились щопонеділка на обговорення на нараду при директору.

У травні 2014 року організували повторення учнями конституційного, кримінального, адміністративного, трудового, сімейного права. Вчителем правознавства Журавською М.В. проведено моніторинг рівня знань з галузей права.

Продовжили навчання лідерів дитячих колективів за програмою МОН України «Рівний-рівному» (9-А, 10-А, 11-Б класи). Організували роботу громадського наркологічного посту, інформаційних груп учнівського самоврядування «Я знаю про шкоду наркотиків все, запитай мене ...», тренінги – моделювання ситуацій «Вмію сказати: НІ» для учнів 7-11 класів; залучили до профілактичних заходів волонтерів Волинського обласного фонду «Преображення».

Причиною проблем з правовиховної роботи є недостатньо ефективна індивідуальна робота класних керівників, відсутня належна превентивна робота початкових класів.

Дані соціометричних досліджень вимагають термінової активізації роботи соціально-психологічної кафедри, методичної служби школи з метою сприяння у вирішенні внутрішньо колективних проблем.

Щомісячно аналізувався стан відвідування учнями навчального закладу: до батьків, які порушують право дітей на освіту, застосували адміністративні заходи впливу. З ним систематично проводиться профілактична, корекційно-виховна робота.

У 2014-2015 навчальному році учнями школи не було скоєно злочинів.

Залишається проблемним питання вироблення в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики, моральної самооцінки, формування правових переконань.

Вікторина!

Для учнів 2- 3 класів була проведена вікторина «Від Маші та Ведмедя» на знання Правил дорожнього руху.

Кiлькiсть переглядiв: 5988

Коментарi

 • RichardOnEno

  2018-04-02 15:18:01

  full length porn online [url=https://waplo.info/]waplo.info[/url]...

 • probivinfo

  2018-04-02 14:14:23

  Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям. Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков. Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Оплата...

 • buntubyi

  2018-04-02 13:08:43

  buntube cute lesbian mastrubate kwww. xy hindi movis video ot poran hd videos www.xxxx.h real brother se . http://xaker.name.xx3.kz/go.php?url=buntube.net http://hangamachat.gowap.lt/redirect.php?url=buntube.net http://beatbox.hip-hop.pl/redirect/link.php?url=buntube.net https://www.echoteen.com/go.php?url=buntube.net http://openorg.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buntube.net/top/ http://www.aidsmap.com/Aggregator.ashx?url=buntube.net http://www.gkniu.com/go?url=buntube.net http://www.vitonica...

 • MichaErode

  2018-04-02 10:36:09

  Hello. And Bye....

 • Bradleybeerb

  2018-04-02 03:04:37

  [url=https://javbtc.com]oralme[/url]...

 • RichardDaf

  2018-04-01 17:57:58

  Распродажа самых популярных моделей часов 2017-го года. НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О НИХ ПОДРОБНЕЕ http://bit.ly/2H01Jk8 купить оригинал часов На выбор - элитные произведения часового искусства от TAGHeuer, Breitling, Ulysse Nardin и других легендарных брендов. Скидка до 50% Каждому покупателю - стильное портмоне бесплатно! =Mark=...

 • webpage swed-man.se

  2018-04-01 09:34:37

  Neat Web-site, Stick to the great job. Thanks....

 • Oretsveme

  2018-03-31 22:23:25

  Download: [url=http://ulifevip.com/Abercrombie-And-Fitch/news/How-To-Wear-High-Heel-Shoes.html]How To Wear High Heel Shoes[/url] . Torrent: [url=http://sexxxos.info/manga/602/Hajime-no-Ippo/667/1]Chapter 667[/url] . Online: [url=http://garygoodman.info/show/weekly-idol/episode-254.html]Weekly Idol Episode 254[/url] . [url=http://104903.com/view.so?id=85106]в”‚2D.G.F.в”‚ [171110] [ディーゼルマイン] гЃЄг‚ЉгЃ™гЃѕгЃ—е‚¬зњ ~知らない間にあなたの子を身ごもっていました~ DL版[/url] torrent...

 • Oretsveme

  2018-03-31 21:47:32

  Download: [url=http://pacificdebtmanagement.com/series/nobel-3416/]Nobel streaming[/url] . Torrent: [url=http://animalderm.biz/manga/936/Historys-Strongest-Disciple-Kenichi/180/1]Chapter 180 - All Out War[/url] . Online: [url=http://animalderm.biz/manga/517/Fairy-Tail/270/1]Chapter 270 - Into a Night of Falling Stars[/url] . [url=http://bahsinetv.net/tags/Auslogics/]Auslogics[/url] torrent. Batang Bata Pa At Bakla Na Part 3...

 • Oretsveme

  2018-03-31 20:55:18

  [url=http://majestic-eyes.com/]][img]http://spbtcdev.com/images/1/2367.jpg[/img][/url] [url=http://fabicontessa.com/xxx.php?porn=/it/top/popular/Teacher-1.html&unk=NC4yMTU2MzUuNTAuNDk2MDY2LjQwMDIz]1944 Insegnante[/url] [url=http://ezoom360.com/]][img]http://cpkvg.com/images/1/2512.jpg[/img][/url] [url=http://justinviral.com/pornstars/aidra-fox/sites/girls-try-anal/]Girls Try Anal[/url] [url=http://homesinlouisvillearea.com/]][img]http://goodsforbuy.com/images/1/3195.jpg[/img][/url] [url=http://theflashupdate...