• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інклюзивна освітаІнклюзивна освіта - перспектива нова,

Хоч різні можливості - рівні права.

Кожна дитина - це цілий світ,

Освіта, повага і рівність для всіх!

Інклюзивна освіта гнучка індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Основні завдання інклюзивного навчання

  • забезпечення права дітей з особливостями психофізичного розвитку на здобуття середньої освіти у поєднанні з корекційно-розвиваючими заходами;

  • різнобічний розвиток індивідуальності дитини;

  • формування її інтересів і потреб;

  • збереження і зміцнення морального і фізичного здоров'я;

  • формування моделі поведінки, взаємодії з однолітками;

  • забезпечення умов соціальної адаптації їхнього життєвого і професійного самовизначення, інтеграції у суспільство.

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства в цілому. Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу чергу на розвиток сильних якостей і талантів учнів, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. В інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими допомогти.

Кiлькiсть переглядiв: 686

Коментарi